ÜGYVEZETŐ 1 jelentekezés

A Szentlőrinc Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft.-nél az alábbi pozíció betöltésére:

ÜGYVEZETŐ

Főbb feladatok, munkák

 • a társaság vezetése és gazdaságos működtetése, a színvonalas ellátás biztosítása,
 • a társaság feladatainak ellátására legcélszerűbb szervezet kialakítása, a szervezetek működési rendjének meghatározása,
 • a társaság mérlegének, éves gazdasági tervének elkészítéséről való gondoskodás, beszámolók elkészítése,
 • üzletfejlesztési és stratégiai vezetés,
 • a szervezet fejlődésére vonatkozó célkitűzések kidolgozása,
 • a vállalat érdekeltségi rendszerének kialakítása,
 • a társaság képviselete,
 • a Kft. eseményeiről a tulajdonosok, a taggyűlés, a felügyelő bizottság, valamint a könyvvizsgáló tájékoztatása,
 • a taggyűlési határozatok végrehajtásának megszervezése,
 • a társaság tevékenységével kapcsolatos feladatok szervezése, irányítása, a szolgáltatást igénybe vevőivel való, valamint a piaci szereplőkkel való folyamatos kapcsolattartás, további piaci szegmensek felkutatása, a cég jövőképének kialakítása, a fejlesztési irányok kidolgozása, a jogszabályok betartása és betartatása
 • a kiemelt ügyfélkapcsolatok ápolás és fejlesztése.

Az álláshoz tartozó elvárások

 • A pályázó feleljen meg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény III. Könyve szerint a vezető tisztségviselőre és jogi személy ügyvezetőire vonatkozó rendelkezéseknek, valamint az Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben, a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211.§-ában és a Köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben megfogalmazott előírásoknak.
 • Felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) közgazdasági, pénzügyi, jogi vagy műszaki (településmérnök, környezetvédelmi (üzem)mérnök, gépész, építész) végzettség
 • B kategóriás jogosítvány.
 • Jó kommunikációs készség, problémamegoldó készség, műszaki affinitás
 • Rugalmasság, mobilitás
 • Vezetői attitűd

Az állás betöltéséhez előnyt jelent

 • Vállalatirányítási tapasztalat, vezetői gyakorlat
 • Vagyongazdálkodás, kintlévőségkezelés területén szerzett tapasztalat
 • Városüzemeltetési, vagy közfeladatokat ellátó, vagy műszaki feladatokat ellátó intézménynél vagy gazdasági társaságnál szerzett gyakorlat
 • Angol vagy német nyelv ismerete.

Amit kínálunk

A nyertes pályázó a Társaság ügyvezetését az Mt. 208. § szerint vezetői munkaszerződésre vonatkozó rendelkezések szerint határozatlan idejű munkaviszonyban látja el a Társaság legfőbb szervének döntésétől függően legfeljebb 5 éves vezető tisztségviselői megbízás tartamához igazodóan.

A vezető díjazása megegyezéssel kerül megállapításra

Munkavégzés helye

 • 7940 Szentlőrinc, Pécsi u. 21.

Jelentkezés

A pályázatot benyújthatja „Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázat” megjelöléssel:

 • személyesen, három eredeti példányban, zárt borítékban (a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán – 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8., Titkársági iroda) vagy
 • postai úton (címzett: Koltai Péter polgármester, Szentlőrinc Város Önkormányzat, 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.)

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó fényképpel ellátott személyes és részletes aláírt szakmai önéletrajzát (amely alkalmas a szakmai tapasztalat alátámasztására);
 • motivációs levél, bérigény megjelölése;
 • a pályázó vezetői elképzeléseit a gazdasági társaság működésével és jövőképével kapcsolatban;
 • a Társaság javasolt stratégiájának lényegre törő összefoglalása (maximum 10 oldal);
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy annak igazolását, hogy a pályázó az okiratot kikérte,
  • felsőfokú végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata (külföldi felsőoktatási intézmény által kiállított okirat esetében fordítás csatolása szükséges);
  • idegennyelv ismeretet igazoló okirat(ok) egyszerű másolata.
 • nyilatkozatot arról, hogy:
  • a pályázati anyagot és a benne foglalt adatokat az eljárásban résztvevők megismerhetik;
  • a Polgári Törvénykönyv 3:22 § és 3:115. § szerinti, illetve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39. § (1) bekezdése szerinti kizáró és összeférhetetlenségi okok fennállnak-e;
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény III. fejezetében, az Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben, a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211.§-ában és a Köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben megfogalmazott előírásoknak való megfelelésről
  • az elbírálás során kéri-e a zárt ülés tartását.

Bővebb információ…

 • Tapasztalat Kevesebb, mint egy év
 • Végzettség Főiskola
 • Nyelv Nem igényel nyelvtudást, Magyar
 • Ez a hirdetés lejárt!
Álláshirdetés megosztása
Cég információk
 • Adószám 15724210-2-02
Connect with us

Kövess minket

Facebook
Twitter